|Городские новости|Форум|Бердичевский Чат|Предприятия города|Фотогалерея|Связь с администрацией|Видео Бердичева |Курси Валют|Гороскоп|Онлайн Радио|
События по категориям
Все новости
   • Город
   • Область
   • Культура
   • Общество, экономика
   • Бизнес
   • Спорт
   • Политика
   • Происшествия
   • Криминал
   • Другое


Поиск   
Архив новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Новости Бердичева и области
Информация
Eсли Вы хотите оставить комментарий к данной статье, то Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Оголошення про проведення конкурсу

Категория: Власть

alt

 Оголошення 

про проведення конкурсу з призначення управителів

багатоквартирних будинків

 

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

 

Виконавчий комітет Бердичівської міської ради,

13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна,1

 

Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

 

Онофрійчук Сергій Петрович – заступник міського голови, голова комісії;

Повійчук Олег Миколайович– начальник управління житлово-комунального господарства, заступник голови комісії;

Федорчук Любов Григорівна – фахівець 1 категорії відділу технічного нагляду при управлінні житлово-комунального господарства, секретар комісії.

Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна,1, каб. 50, 53, тел/факс: (04143) 2-10-66, 2-71-66, 4-28-22 Е-mail: vukonkom@gmail.com

 

У разі отримання виконавчим комітетом Бердичівської міської ради від співвласників багатоквартирного будинку, який є в переліку об’єкту конкурсу, протоколу про обрання ними форми управління (або створення ОСББ) в період від проведення оцінки до дати укладання договору на управління - такий будинок не включається до договору на управління.

 

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

 

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

  1. Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку за 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (35 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:

Бал (n учасника) = Ц мін / Ц (n учасника) * 35

Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник,

Ц мін. – найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропонованих учасниками, грн;

Ц (n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником

35 – максимальна можлива кількість балів щодо певного будинку

(Бал 1+Бал 2+…Бал n)/n=Ср. Балучасника по групі будинків

Бали за розрахунком

  1. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної бази

15

Частково орендована

10

Уся орендована

5

  1. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Всі працівники штатні

15

Частково за трудовими договорами

10

Всі за трудовими договорами

5

  1. Фінансова спроможність учасника конкурсу

Відсутність заборгованості за кредитами, іншої заборгованості, наявність оборотних коштів

10 - 15

Наявність заборгованості за кредитами, іншої заборгованості, наявність оборотних коштів

5 - 10

Наявність заборгованості за кредитами, іншої заборгованості, відсутність оборотних коштів

0 - 5

  1. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Наявність досвіду роботи більше 5 років

20

Наявність досвіду роботи до 5 років

10

Наявність досвіду роботи до 2 років

5

 

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів. Максимальна кількість балів – 100.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів (оригінали або завірені належним чином копії), які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

1. Для участі в конкурсі учасники подають його організатору заяву (додаток 1), у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

2. Перелік документів :

- копія* Статуту Учасника або іншого установчого документа. Якщо в конкурсі бере участь відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його конкурсної пропозиції копію* Статуту або іншого установчого документа головного підприємства (організації);

- копія* свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності) або про сплату єдиного податку, або копія витягу з реєстру платників податків;

- копії* Балансу підприємства (форма Ф-1 «Баланс»), звіту про фінансові результати (форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати»), форма 1С «Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій» ( за наявності), фінансового звіту суб’єкта малого Підприємництва чи/або фінансового звіту засновника(-ів) підприємства, декларації про доходи або іншої фінансової звітності, залежно від виду оподаткування за останній звітний період;

- оригінал довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видану уповноваженим органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату подання документів;

- довідка за формою (додаток 2), що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця тощо);

- копії* свідоцтва про реєстрацію транспортного(-их) засобу(-ів);

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, виданої протягом не раніше, ніж за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;

- довідка за формою (додаток 3), яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (враховуючи досвід засновників) з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій* підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо);

* Копії засвідчуються керівником підприємства, установи, організації із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», засвідченою печаткою(за наявності), дати засвідчення копії.

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок з розрахунку за 1 кв.м загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

- документи, що підтверджують повноваження керівника та/або уповноваженої особи Учасника.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Відповідальність за технічні та інші помилки у документах, поданих на конкурс та підписаних неналежним чином, несе учасник конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсуу запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

Житомирська обл., м. Бердичів , пл. Центральна, 1, каб. 53

Кінцевий строк подачі документів: до 17:00год. 03.12.2018р. (кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу)

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників відбудеться 04.12.2018 року о 15 год. 00 хв., за адресою: 13300, Житомирська область, м. Бердичів , пл. Центральна, 1, каб. № 32.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності Учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

Перелік будинків, які є об’єктом конкурсу з призначення управителя:


1. Об’єкт конкурсу (група будинків) №1

Вул. Богунська 3

Вул.Гранична 3

Вул. Данилівська 25а, 25в

Вул. Європейська 69/1,71, 73, 85, 87, 89, 92, 98, 100, 101, 102, 108, 109, 101, 112, 120, 126, 128

Вул. Новоіванівська 42

Вул. С.Сідлецького 6, 6а, 10

Вул. Стадіонна 41

Вул. Чкалова 4, 6, 8, 10, 11, 24, 37а, 45

Вул. Семенівська 3,6/11

Пров. Данилівський 9

2. Об’єкт конкурсу (група будинків) №2

Вул. Жовта 2, 8

Вул. Білопільська 4, 4а, 9, 71

Вул. Газопровідна 38, 42, 46

Вул. Низгірецька 5, 26, 30, 30а,40а

Вул. Озерна 4, 6, 8, 10, 12

Пров. М. Степанюка 30,32

Пров.Газопровідний 1, 2а, 3, 17, 19

3. Об’єкт конкурсу (група будинків) №3

Вул. Паризької Комуни 1, 43а

Вул. В.Вітківського 30а

Вул. Варварівська 3/5, 7

Вул. Генерала Ватутіна 6

Вул. Житомирська 46/1, 53, 55, 67/1, 117, 119

Вул. Коцюбинського 38

Вул. Мучна 52а

Вул. О. Пителя 4, 6, 10

Вул. Раскової 11, 23а, 23б

Вул. Руська 4а, 12

Вул. Спартаківська 45а

Вул. Шкіряників3, 28а

Пров. О. Пителя 8, 8/б, 8 блок А, 12, 14

Пров. Спартаківська 45

4. Об’єкт конкурсу (група будинків) №4

Вул. Бр. Міхеєвих 8

Вул. Гостинна 24, 26

Вул. Є. Старікова 21, 23, 27, 29

Вул. Зоряна 23, 25, 27

Вул. Одеська 32, 40а, 44, 46, 52, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63, 64б, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72,74, 74а, 74б, 76, 78, 78а, 82, 84, 86, 88, 90

Пров. Є. Старікова 4, 5, 7, 8, 13

5. Об’єкт конкурсу (група будинків) №5

Вул. 30-р. Перемоги 3, 7

Вул. Бистрицька 21, 36, 49, 56

Вул. В. Чорновола 8б

Вул. Вінницька 10,14, 16, 24, 30, 36, 38, 46, 54, 58, 62, 46а, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 58а

Вул. Європейська 1,3,4, 6,

Вул. Житомирська 2/6,4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 28, 29, 35, 37, 39,

Вул. Здоров’я 4

Вул. Козацька 54, 58

Вул. Косогірська 2, 3а, 3б

Вул. Львівська 22, 24, 28, 40

Вул. М. Грушевського 6, 8, 10, 14

Вул.. М. Залізняка 2, 4, 9, 11, 15, 20, 22

Вул. Маложитомирська 1/10, 2/8

Вул. Миру 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вул. Мічуріна 9б

Вул. Молодогвардійська 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Вул. Мостова 4, 6, 7, 8, 12

Вул. Руська 1, 3а, 4

Вул. Сако і Ванцетті 18

Вул. Свічна 11

Вул. Торгова 3, 4

Вул. Чернишевського 4

Вул. Чуднівська 28б

Вул. Ш. Алейхема 6

Вул. Шевченка 11

Пл. Соборна 4, 5, 11, 15, 17, 19

Пров. Пляжний 5, 7, 10, 12, 14

Пров. Тихий 2

6. Об’єкт конкурсу (група будинків) №6

Вул. Б.Хмельницького 4, 8, 10, 12, 14, 16, 44

Вул. В. Дульчика 3, 5, 6/1, 7

Вул. Вінницька 7, 9б, 13, 15, 17/2, 19, 41, 43, 45, 49, 61, 65

Вул. Володимирська 4, 15, 18а, 18б, 18в

Вул. Героїв України 4а, 14/18, 20, 24, 34, 36, 38, 48,49/10, 55а, 55в, 57а, 57 б, 61, 63, 65, 65а, 71

Вул. Данилівська 12, 12а, 24

Вул. Джозефа Конрада 2, 4

Вул. Європейська 9, 10, 11, 12, 13/2, 13/2а, 14, 20, 23а, 23б, 32а, 32б, 36, 38, 46, 47, 55/2, 60, 66, 68а, 74а, 76, 78, 80а, 80б

Вул. Здоров’я 11/47, 13, 14, 15, 23, 34, 36/49а, 36/49б, 36/49в

Вул. Короленка 34а, 34б, 41

Вул. Л. Карастоянової 11, 12, 14, 15, 16, 33, 38, 40, 40а

Вул. Луппова 4, 5, 6, 7, 8, 11/14, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 22, 25а, 36, 38

Вул. Маріїнська 5а, 5б, 7а, 7б, 8/1, 8/2, 10/52, 14, 14а

Вул. Медична 5а, 10

Вул. Пушкіна 3, 5, 11, 63, 75

Вул. С. Ковтуна 2, 5б, 7, 9/6

Вул. С. Сідлецького 5

Вул. Садова 4,6,8,15, 19, 24а, 24/36, 51/30, 51/30б

Вул. Свободи 3/2, 4а, 4б, 5а, 5б, 6

Вул. Театральна 4б, 5, 9а, 9б

Вул. Шевченка 6, 8, 18/2, 32б, 34, 44


Читайте повний текст:

http://www.berdychiv.com.ua/konkurs/6461-upravlnnya-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-nformuye.html


Написал: kobra (27 декабря 2018 07:17)
Управління житлово-комунального господарства доводить до відома мешканцям міста, що завершено проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в житловому фонді міста Бердичева (далі Конкурс).

За результатами Конкурсу було визначено переможців : МК ВЖРЕП №7 на об’єкти конкурсу (групи будинків) №1, №2, №3, №4, №5 та ПП «Житлоремекс 2» на об’єкт конкурсу (група будинків) №6. Протокол конкурсної комісії з визначення переможців Конкурсу підлягає подальшому затвердженню рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

На даний час, проводиться збір необхідної інформації для укладання договорів про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №712.

Читайте повний текст: http://www.berdychiv.com.ua/zhkg/6597-ogoloshennya.html
Зарегистрирован: 12 сентября 2007 ICQ: --


Вход на портал
Ник:
Пароль:
Запомнить меня?

Ещё не зарегистрированны?
Зарегистрироваться!

Забыли свой пароль?
Последнее на форуме
Ванна
Добавил Elice
Июль 23, 2019

Игрушки трансформеры
Добавил Leon
Июль 23, 2019

Вода
Добавил akrabat
Июль 23, 2019

Серверный шкаф
Добавил Kameron
Июль 22, 2019

Тур
Добавил Miss
Июль 22, 2019